Vad passar bättre att presentera i mars än den s k Kyrkstenen!

Den talar om att Ragnvald var krigarföljets hövding och som högg stenen till minne av sin mor Fastvi som dog i Ed.

Första gången som Ed omtalas i skrift är således på 1000-talet! Vi tolkar det som att Ragnvald var ett mycket betydelsefullt befäl för ”krigarföljet” i Grekland.

Han måste ha kommit hem till sin mor i Ed och vid hennes död anlitat runsristare för att bevara hennes,”Onäms dotters”, minne.

Ragnvald ville väl skryta med sina egna upplevelser och tog den ena sidan av stenen för att berätta om det.

Hur hitta till stenen?

Några hundra meter från Eds kyrka längs Mälarvägen finns en träskylt ”Kyrkstenen”.
Följ stigen ca 600 meter och du har kyrkstenen framför dig.


Sida A

Sida B

Sten U112 A-B "Kyrkstenen" (Klicka på bilderna för större bild)

Kartskiss

På stenen står:
Sida A "Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi sin moder, Onäms dotter, hon dog i Ed. Gud hjälpe hennes ande."

Sida B "Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland. Han var krigarföljets hövding."